Member Area

Home
Login เพื่อเข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

รายชื่อหมอดู

Mr.Doodee Mankod
 
แสดง Comment
Mr.Doodee Mankod
 
แสดง Comment
Mr.Doodee Mankod
 
แสดง Comment
Mr.Doodee Mankod
 
แสดง Comment
Mr.Doodee Mankod
 
แสดง Comment

วิธีการใช้งาน

เลือกการทำนายที่ต้องการ จากเมนูด้านล่าง
ตัวตน & สถานการณ์ เพื่อตรวจสอบตัวคุณ และสถานะการณ์ต่างๆ ที่ผ่านมา รวมถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้น ให้คุณเลือกไพ่ 10 ใบ
การงาน เพื่อตรวจสอบเรื่องราวเกี่ยวกับการงานของคุณ คำแนะนำ และบทสรุป ให้คุณเลือกไพ่ 3 ใบ
ความรัก เพื่อตรวจสอบเรื่องราวสถานการณ์ความรักของคุณ และคนที่คุณรัก ให้คุณเลือกไพ่ 3 ใบ

อ่านคำทำนาย กดเมนู ขวาสุด "อ่านคำทำนาย" เมื่อคุณเลือกไพ่ครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว เพื่ออ่านคำทำนาย


ก่อนที่คุณจะเลือกไพ่ คุณควรทำใจให้สงบนึกถึงสิ่งทีดี ๆ

ตัวตน & สถานการณ์
การงาน
ความรัก
 
อ่านคำทำนาย